Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
Loại văn bản:
Từ khóa:
STTLoạiSố hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1 Công văn 1419/STP-HCTP 14/11/2019 Về việc chuyển giao sổ phục vụ việc số hóa dữ liệu vào Phần mềm quản lý hộ tịch Tải file Tải về
2 Quyết định 132/QĐ-STP 31/10/2019 Về việc ủy quyền ký văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
3 Công văn 1324/STP-VP 29/10/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Tải file Tải về
4 Quyết định 3694/QĐ-UBND 22/10/2019 Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 Tải file Tải về
5 Công văn 1268/STP-HCTP 16/10/2019 Về việc thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tải file Tải về
6 Công văn 3438/UBND-VP 03/10/2019 Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở Tải file Tải về
7 Quyết định 99/QĐ-STP 24/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ Tải file Tải về
8 Quyết định 96/QĐ-STP 10/09/2019 Về việc công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 Tải file Tải về
9 Kế hoạch 31/KH-STP 06/09/2019 Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 Tải file Tải về
10 Kế hoạch 28/KH-STP 23/08/2019 Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" và "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" Tải file Tải về
11 Kế hoạch 26/KH-STP 13/08/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải file Tải về
12 Kế hoạch 25/KH-STP 08/08/2019 Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019) Tải file Tải về;
13 Kế hoạch 24/KH-STP 31/07/2019 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải file Tải về
14 Kế hoạch 23/KH-STP 25/07/2019 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 Tải file Tải về
15 Kế hoạch 550/KH-STP 10/05/2019 Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019 Tải file Tải về
16 Quyết định 508/QĐ-STP 02/05/2019 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
17 Quyết định 507/STP-VP 26/04/2019 Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2019 Tải file Tải về
18 Quyết định 37/QĐ-STP 10/04/2019 V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Tư pháp Tải file Tải về
19 Kế hoạch 197/KH-STP 22/02/2019 Phát triển doanh nghiệp Hải Dương đến năm 2020 Tải file Tải về
20 Kế hoạch 09/KH-STP 30/01/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 Tải file Tải về
12
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương