Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Loại văn bản:
Từ khóa:
STTLoạiSố hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1 Công văn 3438/UBND-VP 03/10/2019 Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở Tải file Tải về
2 Quyết định 96/QĐ-STP 10/09/2019 Về việc công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 Tải file Tải về
3 Kế hoạch 31/KH-STP 06/09/2019 Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 Tải file Tải về
4 Kế hoạch 28/KH-STP 23/08/2019 Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" và "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" Tải file Tải về
5 Kế hoạch 26/KH-STP 13/08/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải file Tải về
6 Kế hoạch 25/KH-STP 08/08/2019 Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019) Tải file Tải về;
7 Kế hoạch 23/KH-STP 25/07/2019 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 Tải file Tải về
8 Kế hoạch 550/KH-STP 10/05/2019 Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019 Tải file Tải về
9 Quyết định 508/QĐ-STP 02/05/2019 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
10 Quyết định 507/STP-VP 26/04/2019 Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2019 Tải file Tải về
11 Kế hoạch 70/KH-STP 15/01/2019 Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương năm 2019 Tải file Tải về
12 Kế hoạch 03/KH-STP 09/01/2019 Thực hiện luân chuyển và định kỳ luân chuyển công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý tại Sở Tư pháp năm 2019 Tải file Tải về
13 Kế hoạch 01/KH-STP 07/01/2019 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Tải file Tải về
14 Kế hoạch 1670/KH-STP 28/12/2018 Cải cách hành chính năm 2019 Tải file Tải về
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH