SharePoint

Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Văn Bản

Hiện nay, Sở Tư Pháp đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Sở Tư pháp xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.


Lỗi: The file '/_controltemplates/SoTuPhap_UserControls/DongGopYKien.ascx' does not exist.