SharePoint
Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
Tập huấn, triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

   Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý là hai luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước và công dân. Là một bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách dân tộc và ưu đãi xã hội của Đảng và Nhà nước.

   Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.

Đồng chí Hiệu.jpg

(Đồng chí Lê Văn Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy)

   Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và đại diện hai cấp tỉnh, huyện của các cơ quan: Tuyên giáo, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Quân sự, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tài chính, Phụ nữ…

Đồng chí Giáp.jpg

(Đồng chí Ngô Quang Giáp - Giám đốc Sở Tư pháp)

   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bốn – Cục trưởng Cục bồi thường của nhà nước đã giới thiệu bố cục cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và 10 nội dung chính, có nhiều điểm mới của Luật giúp các cơ quan tố tụng và hành chính nhà nước nắm được và triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ như: nguyên tắc giải quyết bồi thường, phạm vi, cách xác định thiệt hại để bồi thường, cơ quan có trách nhiệm và trình tự giải quyết bồi thường, quy định về phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại…

Đồng chí Bốn.jpg

(Đồng chí Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp)

   Đối với Luật trợ giúp pháp lý, đồng chí Nguyễn Thị Minh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cũng đã làm nổi bật các nội dung về sự cần thiết ban hành Luật, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, quá trình xây dựng và những điểm mới của Luật như: mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý lên đến trên 30% dân số; nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc chuẩn hóa đội ngũ và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; tập trung giúp giải quyết các vụ việc cụ thể của đối tượng và nâng cao cơ chế quản lý chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý…

Đồng chí Minh.jpg

(Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp)

   Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp đã thể hiện sự hoàn thiện về mặt thể chế, tiếp tục cụ thể hóa quy định về quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: