SharePoint
TIN NỔI BẬT
THÔNG BÁO
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích 100 m2 tại Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản(nhà ở, diện tích đất 113 m2) tại Phường Ái Quốc, TP Hải Dương, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 546m2) tại xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, diện tích đất 143m2 tại Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích đất 1.749 m2 tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản nhà ở, diện tích đất 370m2 tại xã Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương.
Thông báo đấu giá Bất động sản nhà ở, diện tích đất 161m2 tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản nhà ở, diện tích đất 349m2 tại xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương.
Thông báo đấu giá Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Cổ phần phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Thông báo đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 199,8m2) tại khu 3 phường Nhị Châu - TP Hải Dương
Công ty Cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá đoàn tàu đẩy, sà lan và ô tô con đã qua sử dụng như sau:
Thông báo thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 232m2) tại xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản (Nhà ở, diện tích 90 m2 ) tại Hảo Hội, Đức Chính, Cẩm Giàng
Thông báo đấu giá Bất động sản (Nhà ở, diện tích, diện tích 341 m2) tại Hảo Hội, Đức Chính, Cẩm Giàng
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, diện tích đất 80m2 tại xã Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 465m2) tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 183m2) tại xã Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 67,5m2) tại Khu đô thị phía Tây, phường Tân Bình, TP Hải Dương
Bán đấu giá 01 xe ô tô tải đã qua sử dụng nhãn hiệu Huyndai HD210/THACO/MB1, mang BKS: 34C - 148.84
Đấu giá Quyền sử dụng 162,1m2 đất địa chỉ Số 756 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương.
Đấu giá QSD đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 42 (diện tích 245m2). Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 32 (diện tích 132,4m2), tại số nhà 284 đường Yết Kiêu, phườ
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn dân cứ mới thôn Vĩnh Bình - xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Bán đấu giá Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Cổ phần phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Đấu giá 11 lô đất ở tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Bất động sản(nhà ở diện tích đất 190m2) tại xã Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
Đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích 359m2 tại xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương
Đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích 72m2 tại xã Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương
Đấu giá ất động sản (nhà ở, diện tích đất 137m2) tại xã Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương
Đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích 143m2 tại Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
Đấu giá Bất động sản gồm toàn bộ tài sản nằm trên đất tại xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng,
Đấu giá QSD đất và toàn bộ trình công trình xây dựng trên đất tại Khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Toàn bộ tài sản đầu tư thuộc dự án xây dựng Trường trung cấp nghề CNT Hải Dương
Đấu giá Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 390, tờ bản đồ số 22, địa chỉ thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018
Đấu giá Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Cổ phần phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Đấu giá Toàn bộ tài sản gắn liền trên diện tích đất thuê 2.885m2 tại thửa đất số 122, tờ bản đồ số 09 thôn Tân Hưng, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương,
Bán đấu giá 50 lô đất tại Thôn Động Trạch, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang
Đấu giá Bất động sản nhà ở, diện tích 258m2 tại xã Nhân Quyền, Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 662m2) và Quyên sử dụng đất trồng cây lâu năm diện tích 3.145m2 tại xã Thanh Xuân, Thanh Hà, Hải Dương
Đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích đất 143m2 tại Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Đấu giá Bất động sản( nhà ở diện tích đất 832m2) tại xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Bất động sản (Nhà ở, diện tích đất 119,8 m2) tại Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương
Đấu giá Bất động sản gồm toàn bộ tài sản nằm trên đất (diện tích 14.553 m2) tại Ngọc Liên, Cẩm Giàng, thuộc sở hữu của DNTN vật liệu xây dựng Xuân Hiệu
Đấu giá 22 lô đất ở tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần phát triển nhà và sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh ở KDC Đại Bát, phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nằm trên diện tích đất 4.527m2
Đấu giá Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất tại số 246 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Đấu giá QSD đất và toàn bộ trình công trình xây dựng trên đất tại Khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Bất động sản (Nhà ở, diện tích đất 90 m2 ) tại Thái Học, Bình Giang, Hải Dương
Đấu giá Bất động sản gồm toàn bộ tài sản nằm trên đất (diện tích 2.964 m2) và trạm biến áp cũ tại Cẩm Điền, Cẩm Giàng
Đấu giá Quyền sử dụng đất, diện tích 102m2 tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 440m2) tại xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương
Đấu giá Bất động sản (nhà ở, diện tích đất 600m2) tại Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
Đấu giá Bất động sản( nhà ở diện tích đất 240m2) tại phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Đấu giá 01 máy xúc nhãn hiệu KOMATSU PC450-6 tại thị xã Chí Linh, Hải Dương
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thửa đất số 36, tờ bản đồ số 41 có diện tích 130m2 địa chỉ thôn Trắc Châu, xã An Châu, thành phố Hải Dương.
Đấu giá Toàn bộ tài sản trên thửa đất số 455, tờ bản đồ số 03, diện tích 30,450m2 của Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương
Bán đấu giá QSD đất được chia thành 31 lô tại khu dân cư xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc.
Bán đấu giá tài sản thuộc phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Là tài sản bảo đảm của Agribank Đại Tân Hải Dương II được xử lý để thu hồi nợ
Bán đấu giá tài sản tại xã Văn Đức thị xã Chí Linh là tài sản bảo đảm của Agribank Đại Tân Hải Dương II
Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang
Bán đấu giá xe ô tô Toyota Fortuner, BKS 34LD-003-32 và một số tài sản khác
Bán đấu giá 01 bộ thiết bị chính cẩu cổng 200T/42m được gắn trên cẩu cổng có ghi thông số 250T/45m và 02 bộ thiết bị chính cẩu 50T
Bán đấu giá Tài sản thi hành án tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành
Danh sách tập sự hành nghề công chứng tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2018
Bán đấu giá 19 lô đất tại điểm dân cư xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng.
đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
đấu giá tài sản tại thôn Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
Thông báo đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng 18 lô đất tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành
Thông báo đấu giá tài sản là Bất động sản (nhà ở diện tích 90m2) tại xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Thông báo đấu giá tài sản là Bất động sản (nhà ở diện tích 115,7m2) tại Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu, TP Hải Dương
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản là Bất động sản (diện tích đất 75m2) tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi bán đấu giá tài sản là Bất động sản nhà ở diện tích 213m2 tại phường Cộng Hòa - TX Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Dánh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương tính đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018
Danh sách Đấu giá viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh hải Dương tính đến hết tháng 5 năm 2018
Thông báo về việc thu hồi thẻ công chứng viên của bà Lê thị Linh
Công ty TNHH đấu giá Đại Minh tổ chức đấu giá Toàn bộ dây chuyền sản xuất cứu hộ và bộ gá cẩu của Công ty cổ phần Hợp Thành
Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng
Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thị xã Chí Linh
Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Bình Giang
Thông báo Về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
Thông báo đấu giá Bất động sản diện tích 90m2 và Bất động sản diện tích 341m2 tại Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương
Thông báo đấu giá 26 lô đất ở xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Thông báo đấu giá 19 lô đất ở xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Thông báo đấu giá 34 lô đất ở xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản diện tích 172m2 và Bất động sản diện tích 100m2 tại Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
Thông báo đấu giá Bất động sản là nhà ở diện tích đất 352m2 tại Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương
Thông báo bán đấu giá Động sản là 01 máy xúc hiệu KOMATSU PC450-6 tại thị xã Chí Linh, Hải Dương
Thông báo bán đấu giá 1.200m2 đất ở, được chia thành 12 lô đất tại vị trí quy hoạch số 02 điểm dân cư thôn Mỹ Thữ xã Vĩnh Hồng- Bình Giang.
Thông báo bán đấu giá 507m2 đất ở, được chia thành 05 lô đất tại điểm quy hoạch dân cư mới xã Hưng Thịnh, Bình Giang.
Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên cho bà Phan Thị Thu
Thông báo bán đấu giá tài sản là Bất động sản diện tích 24.000m2 m2 tại Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương
Thông báo bán đấu giá Bất động sản diện tích 126 m2 tại phường Chí Minh, TX Chí Linh, Hải Dương
Cấp đăng hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN THIÊN ÂN
Bán 38 lô tại khu dân cư phía Tây , tỉnh lộ 390, thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP, GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
Danh sách đăng ký tập sự hành nghề Công chứng (Danh sách 01)
csdl_tthc.jpgcsdl_vanban.jpg
hotline_logo.jpg
hochiminh_logo.jpg
layykienduthao_logo.jpg
email_logo.jpg
botuhap_logo.jpg
1635684
na Tin tức sự kiện
na Văn bản chỉ đạo điều hành
na Phổ biến giáo dục pháp luật
na Hỏi đáp pháp luật
banner_DuaNQVaoCS.jpg

thuaphatlai.jpgCongTTDTtinhHD.jpgContTTDT_soTT.jpg