Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Hành chính tư pháp
Sở Tư pháp hoàn thành đợt tập huấn Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân
20/06/2019 04:58:15

Ngày 28/9/2015, sau hơn một tuần thực hiện, Sở Tư pháp đã hoàn thành đợt tập huấn cho 6 đơn vị cấp huyện là thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Bình Giang và Ninh Giang về các nội dung liên quan đến Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân theo Kế hoạch số: 759/KH-STP ngày 04/9/2015.

Đợt tập huấn là một trong những hoạt động thực hiện chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2015 và Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” giai đoạn 2013 – 2016, nhằm: trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho các đối tượng là thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm chuyển biến về nhận thức, hành vi và nâng cáo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Vì vậy, lực lượng được triệu tập tham gia tập huấn lần này là đội ngũ cán bộ Đoàn và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở làm nòng cốt tuyên truyền hai nội dung văn bản luật trên cho các đối tượng được thụ hưởng từ hai Đề án tại địa phương, ngoài ra lãnh đạo một số đơn vị cấp xã do huyện, thị xã lựa chọn cũng tham gia tập huấn để triển khai, chỉ đạo công tác hộ tịch và căn cước công dân tại địa bàn, cơ sở mình.
Các tin mới hơn
Từ ngày 17/10/2019: Chính thức kết nối liên thông dữ liệu khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương(17/10/2019)
Chuẩn bị kết nối liên thông điện tử trong việc đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh(10/10/2019)
Sở Tư pháp quán triệt một số nội dung nhằm đảm bảo công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước(09/10/2019)
Tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(28/08/2019)
Tình hình thực hiện phân cấp thẩm quyền đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch trên địa bàn thành phố Chí Linh(28/08/2019)
Các tin cũ hơn
6 loại giấy tờ không được chứng thực bản sao(20/06/2019)
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP:Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ(20/06/2019)
Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch(20/06/2019)
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính(20/06/2019)
Quốc hội thống nhất cao với việc giữ quy định cấp giấy khai sinh(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH