Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại thành phố Chí Linh
28/10/2019 12:00:00

         Thực hiện Kế hoạch số 4589/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trong thời gian từ ngày 15/10/2019 đến ngày 22/10/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại thành phố Chí Linh, cụ thể:

 
Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh -Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
phát biểu tại buổi công bố, triển khai các quyết định kiểm tra 

         1. Nội dung kiểm tra:

- Toàn bộ hồ sơ xử phạt VPHC và hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2019, bao gồm:

+ Hồ sơ xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền: Chủ tịch UBND thành phố; Công an thành phố (gồm Trưởng Công an thành phố, Trưởng Công an cấp xã, Đội trưởng và Chiến sỹ); Chi cục Thuế thành phố (gồm Chi cục trưởng, Đội trưởng và Công chức thếu) và Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn thành phố;

         + Hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Giáo dục tại xã, phường; đưa người vào Trường giáo dưỡng; đưa người vào Cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa người vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Việc chỉ đạo, thực hiện khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại kỳ kiểm tra năm 2016 (Kết luận kiểm tra số 1171/ĐKr-STP ngày 31/10/2016).

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý VPHC và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý VPHC;

- Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt VPHC và hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

2. Theo báo cáo của thành phố, trong niên độ kiểm tra, trên địa bàn thành phố đã thực hiện:

- Xử phạt VPHC: Tổng số là 1.121 QĐXP, với số tiền phạt thu được là 5.172.259.000 đồng (trong đó: Chủ tịch UBND thành phố đã ra 45 QĐXP; Chủ tịch UBND các xã, phường đã ra 107 QĐXP; Công an thành phố đã ra 676 QĐXP; Chi cục Thuế thành phố đã ra 293 QĐXP);

      - Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Tổng số là 118 đối tượng (trong đó: Giáo dục tại xã, phường 95 đối tượng; đưa người vào Cơ sở giáo dục bắt buộc 02 đối tượng và đưa người vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc 21 đối tượng).

 
Đoàn kiểm tra tại Chi cục Thuế thành phố Chí Linh 

3. Thông qua đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện xử phạt VPHC và áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - XH tại địa phương trong thời gian tới.

Được biết, trong thời gian này, Sở Tư pháp cũng đồng thời tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thống kế tư pháp theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP và Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; kiểm tra sau thanh tra theo Kết luận thanh tra số 1334/KLTTr-STP ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực tại UBND thành phố Chí Linh.

Phòng Quản lý XLVPHC & TDTHPL - Sở Tư pháp.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tháng 10 năm 2019(18/10/2019)
Huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều(11/10/2019)
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019 (01/10/2019)
Một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019(30/08/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH