Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Bổ trợ tư pháp
Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở
08/10/2019 02:03:50

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.  Sau hơn 2 năm thi hành Luật đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan, công tác quản lý về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được nhưng kết quả bước đầu, đặc biệt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp đáng kể và ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 
Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, hoạt động đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở còn một số tồn tại hạn chế như: có vụ việc đấu giá chưa công khai, minh bạch, chưa tuân thủ theo quy định, để lộ thông tin người đăng ký tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá chưa nghiêm túc ...
Để tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của tham gia vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất; ngày 03 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 3438/UBND-VP về việc tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ngành có liên quan; đồng thời giao Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện; tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung phát sinh (nếu có) để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/10/2019)
Hội nghị tập huấn pháp luật về giám định tư pháp(26/07/2019)
Thực hiện Luật Luật sư và Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020, sáng ngày 03/7/2015, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ ký kết "Quy chế phối hợp(20/06/2019)
Sở Tư pháp Hải Dương tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp năm 2013(20/06/2019)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH