Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
Bổ trợ tư pháp
Thông báo kết quả phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3
28/11/2019 02:34:37

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4639/BTP-HĐKT về việc Thông báo kết quả phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3. Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đăng tải toàn bộ nội dung Công văn và Danh sách kết quả kèm theo để các thí sinh biết.
Các tin mới hơn
Công bố Danh sách Tổ chức giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp, Người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019(11/12/2019)
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư cập nhạt tháng 12 năm 2019(02/12/2019)
Danh sách Tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 12 năm 2019(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Kết quả công tác Bổ trợ Tư pháp năm 2019(26/11/2019)
Gỡ điểm nghẽn trong công tác Giám định tư pháp(20/11/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH