Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
20/06/2019 04:33:20

Ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Công văn số 5282/BTP-QL XLVPHC&TDTHPL ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương để trình UBND tỉnh xem xét. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phạm vi và trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tháng 10 năm 2019(18/10/2019)
Huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều(11/10/2019)
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019 (01/10/2019)
Một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019(30/08/2019)
Các tin cũ hơn
Triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật(20/06/2019)
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013(19/06/2019)
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(19/06/2019)
Quốc hội “duyệt” nâng mức phạt hành chính lên tối đa 2 tỷ đồng(19/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH