Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh
20/06/2019 04:51:17

Kết thúc kiểm tra Đoàn sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 và Công văn số 445/UBND-VP ngày 16//3/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bổ sung thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2015.
Ngày 08/9/2015, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2275/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2276/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2015 với thành phần tham gia Đoàn kiểm tra là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành như: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh….Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đối với một số sở, UBND cấp huyện về các lĩnh vực trong 02 Kế hoạch nêu trên. Việc kiểm tra nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thi hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và tín dụng ngân hàng; về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực: y tế, giao thông, xây dựng, lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; việc thực hiện các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Kết thúc kiểm tra Đoàn sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định./.
Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản QPPL
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tháng 10 năm 2019(18/10/2019)
Huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều(11/10/2019)
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019 (01/10/2019)
Một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019(30/08/2019)
Các tin cũ hơn
UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(20/06/2019)
Triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật(20/06/2019)
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013(19/06/2019)
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(19/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH