Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Kế hoạch tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL
26/08/2019 12:00:00

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ- CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), Quyết định số 4378/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt "Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2018- 2021, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (Kế hoạch số 1000/KH-STP ngày 19/8/2019)

Mục tiêu của Kế hoạch: Củng cố, nâng cao kỹ năng xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND cho lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác văn bản; Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương;

Nội dung: Tại buổi tập huấn, học viên sẽ được nghe Báo cáo viên của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp giới thiệu 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách và quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết; soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; thẩm tra Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

Chuyên đề 2: Tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

Đối tượng tham gia tập huấn: Ở tỉnh gồm: Đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn Văn phòng, các Ban HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và công chức, pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các ngành có liên quan; Ở cấp huyện gồm: Đại diện Lãnh đạo HĐND cấp huyện, các ban của HĐND cấp huyện; Đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Công chức Văn phòng các Ban HĐND, UBND cấp huyện; công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian dự kiến mở lớp: Tháng 9 năm 2019.
VTN.
Các tin mới hơn
Tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật(08/10/2019)
Các tin cũ hơn
Tọa đàm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển(23/08/2019)
Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ Pháp điển Việt Nam(29/07/2019)
Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Một số kiến nghị và đề xuất(21/06/2019)
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018(20/06/2019)
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH