Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
THÔNG BÁO
Thông báo điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương
18/06/2019 10:04:18

Ngày 21/3, Hội đồng Đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương đã ban hành Thông báo số 80/TB-HĐĐG về việc điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 12/02/2018, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương đã ban hành Thông báo số 59/TB-HĐĐG v/v đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương trong đó có thông báo về thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá cụ thể:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/3/2018 và ngày 23/3/2018.

- Thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: 09 giờ 00 ngày 26/3/2018.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương ngày 21/3/2018, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương điều chỉnh thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá như sau:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ ngày 02/4/2018 đến 17 giờ ngày 03/4/2018.

- Thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: 14 giờ 00 ngày 04/4/2018;

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 59/TB-HĐĐG v/v đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương.
Các tin mới hơn
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông(16/10/2019)
Thông báo về việc đăng ký mua biểu mẫu, sổ hộ tịch năm 2020(14/10/2019)
Ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc(09/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc cấp thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo bán đấu giá Bất động sản diện tích 126 m2 tại phường Chí Minh, TX Chí Linh, Hải Dương(23/05/2019)
Cấp đăng hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân(23/05/2019)
Bán 38 lô tại khu dân cư phía Tây , tỉnh lộ 390, thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách(23/05/2019)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:(23/05/2019)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:(23/05/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH