Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Tin hoạt động trợ giúp pháp lý
Phòng Tư pháp huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động
20/06/2019 11:37:40

Thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2014, trong các ngày 11, 15, 18 và 19 tháng 8, Phòng Tư pháp huyện Bình Giang đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho gần 1000 cán bộ và nhân dân tại các xã Nhân Quyền, Bình Xuyên, Cổ Bì, Hồng Khê, Vĩnh Tuy, Tráng Liệt, Hưng Thịnh và thị trấn Kẻ Sặt.

Tại các Hội nghị này, cán bộ, nhân dân địa phương đã được nghe tuyên truyền phổ biến về nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013. Đây là hai văn bản pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của đông đảo các tầng lớp nhân dân, do đó trong thời gian gần đây đã thu hút được sự chú ý của toàn thể nhân dân huyện nhà.
Cũng trong đợt trợ giúp pháp lý này, đoàn đã nhận được gần 200 đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến các vấn đề pháp luật trong lĩnh vực đất đai, dân sự, chính sách, bảo trợ xã hội, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và vấn đề bạo lực gia đình... Đoàn cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tiến hành tư vấn, giải đáp tại chỗ những nội dung, vướng mắc của nhân dân, giúp người dân nâng cao hiểu biết, đồng thời có kiến thức để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một cách đúng pháp luật.
Các tin mới hơn
Kiểm tra liên ngành công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (07/10/2019)
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trợ giúp pháp lý(20/06/2019)
Các tin cũ hơn
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý(23/06/2016)
Phòng Tư pháp huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động(11/08/2014)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh(25/06/2014)
Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam(17/01/2014)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương: 15 năm xây dựng và trưởng thành(15/08/2013)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH