Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019
01/10/2019 12:00:00

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

a) Hiệu lực thi hành: 

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

- Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: 

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

c) Nội dung chủ yếu: 

- Nghị định gồm 04 chương, 69 điều, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệpcụ thể:

(1) Quy định chung về: Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; Áp dụng mức phạt tiền;

(2) Vi phạm yêu cầu về đảm bảo an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất;

(3) Vi phạm về sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác;

(4) Vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

(5) Vi phạm hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử; vi phạm về phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc;

(6) Vi phạm về phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu;

(7) Vi phạm biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

(8) Vi phạm về nội dung, chế độ báo cáo hoạt động hóa chất;

(9) Vi phạm sản xuất, xuất nhập khẩu, khai báo, thanh sát hóa chất Bảng;

(10) Vi phạm quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

(11) Vi phạm quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp;

(12) Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp;

(13) Điều khoản chuyển tiếp, trách nhiệm thi hành.

d) Nghị định này áp dụng đối với:

(1) Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (tổ chức được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này);

(2) Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân. 

Phòng QLXLVPHC và TDTHPL

 

Các tin mới hơn
Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại thành phố Chí Linh(28/10/2019)
Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tháng 10 năm 2019(18/10/2019)
Huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều(11/10/2019)
Các tin cũ hơn
Một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019(30/08/2019)
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(22/08/2019)
Hải Dương ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(21/06/2019)
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/06/2019)
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH