Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
THÔNG BÁO
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
16/10/2019 12:00:00

Căn cứ Thông báo số 193/TB-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Tư pháp quy định thời gian làm việc mùa đông, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp chấp hành đúng thời gian làm việc như trên./.

Các tin mới hơn
Thông báo về việc cấp lại Thẻ công chứng viên(11/12/2019)
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Chí Linh(11/12/2019)
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản(06/12/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(06/12/2019)
Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô(27/11/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc đăng ký mua biểu mẫu, sổ hộ tịch năm 2020(14/10/2019)
Ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc(09/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc cấp thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ công chứng viên(03/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH