Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Tài liệu tuyên truyền PL
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01.8.2019
14/08/2019 12:00:00

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

1. Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

2. Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Hiệu lực từ 1/8/2019.

3. Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Hiệu lực 15/8/2019.

4. Nghị định 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Hiệu lực từ 1/8/2019.

5. Nghị định 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

Hiệu lực từ 1/8/2019.

6. Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiệu lực 16/8/2019.

7. Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Hiệu lực ngày 15/8/2019

8. Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng 2018

Hiệu lực ngày 15/8/2018.

9. Nghị định 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Hiệu lực ngày 28/8/2019.

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG.

1. Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

2. Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hiệu lực ngày 01/8/2019

3. Thông tư 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

4. Thông tư 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

5. Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

6. Thông tư 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019 của Bộ Quốc phòng ban hành quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, theo đó có 66 biểu mẫu xử phạt hành chính, gồm: 37 mẫu quyết định, 20 mẫu biên bản va 9 mẫu khác về xử phạt vi phạm hành chính.

III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01/8/2019

1. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2022.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

2. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 ban hành chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

3. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

4. Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 ban hành quy định một số mức chi phù hợp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

5. Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

6. Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

7. Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dấn các cấp tỉnh Hải Dương.

Hiệu lực ngày 01/8/2019.

Các tin mới hơn
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/10/2019(18/10/2019)
Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành(17/10/2019)
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/9/2019(11/09/2019)
Hỏi - Đáp Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành(11/09/2019)
Các tin cũ hơn
Những quy định mới liên quan đến công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ ngày 01/7/2019(28/06/2019)
Một số điểm mới của Luật tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2018 so với luật tố cáo 2011(10/06/2019)
Hỏi - Đáp về Luật Tố cáo 2018(10/06/2019)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xây dụng Tủ sách pháp luật điện tử(06/06/2019)
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ 01-3-2019(04/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH