Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
Lãnh đạo Sở Tư pháp
Lãnh đạo Sở Tư pháp
01/01/2018 12:00:00

Lãnh đạo Sở Tư pháp đã họp phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc, Phó Giám đốc Sở như sau

1. Đồng chí Ngô Quang Giáp-Giám đốc Sở:   

 

Số điện thoại: Cơ quan: 0320.3852.188
                        Di động :0904.467.325
Email: ngoquanggiap.tp@haiduong.gov.vn

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức cán bộ, văn phòng, thanh tra, phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, chỉ đạo triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thi đua, khen thưởng; chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về các mặt công tác thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
 
Các tin mới hơn
Lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ(15/05/2019)
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương