Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Hỏi đáp, tư vấn pháp luật
Thủ tục bán nhà khi một người đã tách khẩu
03/10/2019 07:03:08

Câu hỏi: Tôi với vợ tôi đã ly hôn, giờ vợ tôi muốn cắt nhân khẩu, tôi không biết giờ cắt khẩu thì sau này tôi bán nhà thì có ảnh hưởng gì không? Và thủ tục bán nhà có thuận lợi hay không?

Trả lời: Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về chế độ tài sản chung như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Đối với tài sản chung, đặc biệt là bất động sản, việc định đoạt được thực hiện theo điểm a khoản 2 điều 35 Luật trên:

“2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;”

Do bạn không đề cập rõ hiện nay nhà và đất gắn liền với nhà đứng tên ai, nguồn gốc căn nhà ra sao, hình thành vào thời điểm nào nên tôi không thể tư vấn cho bạn một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu đây là căn nhà hình thành trong thời kỳ hôn nhân, đứng tên bạn và vợ bạn thì nó được coi là tài sản chung của cả 2 vợ chồng. Trong trường hợp này, việc vợ bạn cắt khẩu không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu căn nhà chung của vợ bạn. Dù vợ bạn đã cắt khẩu, nếu sau này bán nhà, bạn sẽ vẫn phải có sự đồng ý của vợ bạn cũng như chữ ký của cô ấy trong hợp đồng mua bán. Ngược lại, nếu căn nhà đứng tên một người khác hoặc đây là tài sản hình thành trước khi bạn kết hôn, tài sản bạn được tặng cho riêng thì sau này khi bạn bán nhà, bạn sẽ không cần liên hệ với vợ bạn nữa.

Các tin mới hơn
Nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đình(10/10/2019)
Nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đình(10/10/2019)
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH