Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
THÔNG BÁO
Về việc xây dựng báo cáo công tác tư pháp năm 2019
08/11/2019 12:00:00

Thực hiện Công văn số 4301/BTP-VP ngày 31/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020, để kịp thời tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng xây dựng báo cáo công tác năm 2019 với nội dung sau:

1. Tổng hợp kết quả công tác năm 2019 theo lĩnh vực được giao của đơn vị; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã theo lĩnh vực được giao quản lý có so sánh với kết quả công tác năm 2018 (bám sát đề cương của Bộ Tư pháp, kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể).

2. Những cách làm mới, hiệu quả so với năm 2018.

3. Những hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc.

4. Đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thực hiện công tác tư pháp năm 2020.

5. Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp.

(Đề cương báo cáo tham khảo tại hoặc Mục Tin tức - sự kiện trên Trang thông tin điện tử của Sở và được gửi kèm Công văn này qua đường thư điện tử đến các phòng chuyên môn).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Sở (gửi kèm theo file điện tử vào địa chỉ phamsongmb@gmail.com) trước ngày 18/11/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Tài liệu đính kèm: 
Các tin mới hơn
Thông báo về việc cấp lại Thẻ công chứng viên(11/12/2019)
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Chí Linh(11/12/2019)
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản(06/12/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(06/12/2019)
Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô(27/11/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng(05/11/2019)
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông(16/10/2019)
Thông báo về việc đăng ký mua biểu mẫu, sổ hộ tịch năm 2020(14/10/2019)
Ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc(09/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH