Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Chào mừng thành phố Hải Dương - Đô thị loại 1
THÔNG BÁO
Ghi tên vào danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc
09/10/2019 04:21:55

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Hòa giải thương mại, ngày 09 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 1222/STP-BTTP, ghi tên bà Khúc Thị Quyên vào Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp kể từ ngày 09 /10/2019. Bà Khúc Thị Quyên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại.

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú

Giấy xác nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

1

Khúc Thị Quyên

1993

Thôn Tống Thượng, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

30/BTTP/TTHGTM/2019/02

Các tin mới hơn
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản(06/12/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(06/12/2019)
Thông báo về việc cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô(27/11/2019)
Thông báo về việc cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản (27/11/2019)
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Luật TNHH Khai Phong(22/11/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc thu hồi thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc cấp thẻ Công chứng viên(03/10/2019)
Thông báo về việc thu hồi thẻ công chứng viên(03/10/2019)
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản(26/09/2019)
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản(24/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH