Tích cực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;     Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở  ;   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;                     Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Xây dựng và kiểm tra VBQPPL
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
20/06/2019 11:50:23

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, theo đó:

Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm giúp cho công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện và tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ngày 28/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, theo đó:
- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hoá: 184 văn bản ( 31nghị quyết; 148 quyết định, 5 Chỉ thị) do đã được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ bởi văn bản khác hoặc hết thời hạn thực hiện tại văn bản; Không có văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ.
- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hoá: 21 văn bản (03 nghị quyết; 18 quyết định) do đã được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ bởi văn bản khác hoặc hết thời hạn thực hiện tại văn bản; Không có văn bản ngưng hiệu lực một phần.
- Văn bản còn hiệu lực: 292 (59 nghị quyết; 220 quyết định, 13 Chỉ thị).
- Văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 34 văn bản ( 29 quyết định, 05 Chỉ thị).
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đồng thời, tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh; đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2018 theo quy định của pháp luật./.
Các tin mới hơn
Tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật(08/10/2019)
Kế hoạch tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL(26/08/2019)
Tọa đàm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển(23/08/2019)
Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ Pháp điển Việt Nam(29/07/2019)
Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Một số kiến nghị và đề xuất(21/06/2019)
Các tin cũ hơn
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018(20/06/2019)
Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp có hiệu lực từ 1/7/2016(20/06/2019)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật(20/06/2019)
Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015(20/06/2019)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(20/06/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH