SharePoint
     

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương (trước đây là tỉnh Hải Hưng) được thành lập theo Quyết định số 01/TC ngày 04/01/1982 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập hệ thống tư pháp 3 cấp trên địa bàn tỉnh, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Hoan làm Giám đốc. Về biên chế của Sở Tư pháp lúc đầu chỉ có 5 người, đến tháng 12/1982 có 15 cán bộ với 6 phòng chuyên môn.

 Với việc thành lập hệ thống ngành tư pháp 3 cấp tỉnh, huyện, xã như trên, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý thống nhất việc ban hành văn bản pháp quy và tổng kết tình hình thi hành luật; xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ pháp lý.Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, ngành Tư pháp Hải Dương đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước trưởng thành, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và sự nghiệp chung của Ngành Tư pháp Việt Nam.

Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương có 8 Phòng chuyên môn và 04 đơn vị trực thuộc với 80 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; 45 cán bộ tư pháp cấp huyện và 265 cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã.

Bằng sự phấn đấu nỗ lực bền bỉ của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành qua nhiều thế hệ trong nhiều năm qua, Ngành Tư pháp Hải Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba (năm 1988), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1995), Huân chương lao động Hạng Nhất (năm 2010), được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - đổi mới - kỷ cương - trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành tư pháp. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang tự hào của Ngành Tư pháp Hải Dương.

V. Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Thời kỳ 1982 – 1987:

- Giám đốc Sở: đồng chí Vũ Hoan.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Dong, Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Văn Thanh.

Thời kỳ 1988 – 1994:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đỗ Văn Thanh.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Xuân Nhĩ, Nguyễn Đức Vịnh.

Thời kỳ 1994 – 1996:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đặng Đình Quân.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Xuân Nhĩ.

Thời kỳ 1997 – 8/2002:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đỗ Xuân Nhĩ.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Quang Định, Lê Xuân La.

Thời kỳ 8/2002 – 2013:

- Giám đốc Sở: đồng chí Nguyễn Đức Tài.

- Các Phó Giám đốc: Đoàn Quang Định, Vũ Văn Tỉnh (bổ nhiệm tháng 8/2008, thay thế đồng chí Lê Xuân La chuyển sang làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng  tỉnh tháng 2/2008) và Đồng chí Ngô Quang Giáp (Bổ nhiệm từ tháng 4/2011) .

Thời kỳ 2013– 2017

- Giám đốc Sở: đồng chí Nguyễn Chí Long.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Tỉnh,  Ngô Quang Giáp, Bùi Sỹ Hoàn 

Thời kỳ 2017 – đến nay:

- Giám đốc Sở: đồng chí Ngô Quang Giáp.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Tỉnh,  Bùi Sỹ Hoàn 

Ngày truyền thống của ngành (28-8):

Để phát huy vai trò và truyền thống của ngành Tư pháp, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, ngày 07/11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 715/TTg cho phép  hàng năm lấy ngày 28-8 là "Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp".