Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Tin tức-Sự Kiện
Văn bản chỉ đạo điều hành
Phổ biến giáo dục PL
Thủ tục hành chính
Văn bản QPPL
Hỏi đáp pháp luật
     

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương (trước đây là tỉnh Hải Hưng) được thành lập theo Quyết định số 01/TC ngày 04/01/1982 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập hệ thống tư pháp 3 cấp trên địa bàn tỉnh, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Hoan làm Giám đốc. Về biên chế của Sở Tư pháp lúc đầu chỉ có 5 người, đến tháng 12/1982 có 15 cán bộ với 6 phòng chuyên môn.

 Với việc thành lập hệ thống ngành tư pháp 3 cấp tỉnh, huyện, xã như trên, ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý thống nhất việc ban hành văn bản pháp quy và tổng kết tình hình thi hành luật; xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ pháp lý.Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, ngành Tư pháp Hải Dương đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước trưởng thành, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và sự nghiệp chung của Ngành Tư pháp Việt Nam.

Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương có 8 Phòng chuyên môn và 04 đơn vị trực thuộc với 80 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; 45 cán bộ tư pháp cấp huyện và 265 cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã.

Bằng sự phấn đấu nỗ lực bền bỉ của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành qua nhiều thế hệ trong nhiều năm qua, Ngành Tư pháp Hải Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba (năm 1988), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1995), Huân chương lao động Hạng Nhất (năm 2010), được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - đổi mới - kỷ cương - trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh” nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành tư pháp. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang tự hào của Ngành Tư pháp Hải Dương.

V. Lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Thời kỳ 1982 – 1987:

- Giám đốc Sở: đồng chí Vũ Hoan.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Dong, Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Văn Thanh.

Thời kỳ 1988 – 1994:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đỗ Văn Thanh.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Xuân Nhĩ, Nguyễn Đức Vịnh.

Thời kỳ 1994 – 1996:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đặng Đình Quân.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Xuân Nhĩ.

Thời kỳ 1997 – 8/2002:

- Giám đốc Sở: đồng chí Đỗ Xuân Nhĩ.

- Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Quang Định, Lê Xuân La.

Thời kỳ 8/2002 – 2011:

- Giám đốc Sở: đồng chí Nguyễn Đức Tài.

- Các Phó Giám đốc: Đoàn Quang Định, Vũ Văn Tỉnh (bổ nhiệm tháng 8/2008, thay thế đồng chí Lê Xuân La chuyển sang làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng  tỉnh tháng 2/2008) và Đồng chí Ngô Quang Giáp (Bổ nhiệm từ tháng 4/2011) .

Thời kỳ 2011 – đến nay:

- Giám đốc Sở: đồng chí Nguyễn Chí Long.

- Các Phó Giám đốc: Vũ Văn Tỉnh,  Ngô Quang Giáp, Bùi Sỹ Hoàn 

Ngày truyền thống của ngành (28-8):

Để phát huy vai trò và truyền thống của ngành Tư pháp, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, ngày 07/11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 715/TTg cho phép  hàng năm lấy ngày 28-8 là "Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp".

     
Thông báo
Danh sách đăng ký tập sự hành nghề Công chứng (Danh sách 01)
CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản
danh sách đấu giá viên cấp thẻ ĐGV theo Quyết định số 1023/QĐ-STP ngày 05/9/2017 của giám đốc Sở Tư pháp
Danh sách cấp thẻ ĐGV theo Quyết định số 1051/QĐ-STP ngày 11/9/2017
Danh sách cấp thẻ ĐGV theo Quyết định số 1082/QĐ-STP ngày 19/9/2017
Danh sách cấp thẻ ĐGV theo Quyết định số 1182/QĐ-STP ngày 12/10//2017
Danh sách cấp thẻ ĐGV theo Quyết định số 1197/QĐ-STP ngày 16/10//2017
Công ty TNHH Đấu giá Đại Minh tổ chức đấu giá tài sản
Công ty TNHH Đấu giá Đại Minh tổ chức đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá
Công ty TNHH Đấu giá Đại Minh tổ chức đấu giá tài sản
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản gồm
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Bán đấu giá nhà cấp 4 thuộc phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản gồm
cấp giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá
THÔNG BÁO Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản gồm
Công ty TNHH đấu giá Đại Minh thông báo
Công ty TNHH đấu giá Đại Minh thông báo tổ chức đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Cáp thẻ đâú giá viên theo Quyết định số 1411/QĐ-STP ngày 28/11/2017
Thông báo thu hồi thẻ đấu giá viên
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Thông báo về cấp thẻ công chứng viên
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương tổ chức bán đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Thông báo về cấp thẻ công chứng viên
Thông báo về cấp thẻ công chứng viên
Thông báo về cấp thẻ công chứng viên
Thông báo về thu hồi thẻ công chứng viên
Thông báo về thu hồi thẻ công chứng viên
Thông báo về đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Công ty TNHH đấu giá Đại Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH đấu giá Đại Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Công ty TNHH đấu giá Đại Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Danh sách tập sự hành nghề công chứng
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản.:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản:
Thông báo về cấp thẻ công chứng viên
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá:
Thông báo khác
- Lịch công tác của lãnh đạo
- Thông báo kết hôn
- Tìm gia đình thay thế cho trẻ em
- Thông báo bán đấu giá tài sản
- Lịch trợ giúp pháp lý
- Lịch làm việc của Bộ phận một cửa
Thủ tục hành chính
stp
stp
Thư viện ảnh
stp
Lượt truy cập
1803149