Địa chỉ : 2 Phạm Sư Mệnh - Phường Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Điện thoại : 0320 3852 188 - Fax: 0320 3852 188 Email:sotuphap@haiduong.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ngô Quang Giáp - Giám đốc Sở