SharePoint
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng

     Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 10/7/2018 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 20/7/2018 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng, nhằm phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ, ngày 24/8/2018 Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị là các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang sinh hoạt, làm việc tại Sở Tư pháp.

anh hoi nghi hoc NQ1.jpg 

 Đồng chí Ngô Quang Giáp - Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy - Báo cáo viên truyền đạt nghị quyết tại Hội nghị

     Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt nội dung 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Qua hội nghị này các đại biểu đã nắm vững các nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng trên cơ sở đó, các chi bộ sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ./.

                                                            Tuyên giáo Đảng ủy Sở Tư pháp

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: