SharePoint
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Hải Dương

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BTP ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018, trong 02 ngày (09-10/7/2018), Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp (được thành lập theo Quyết định số 1184/QĐ-BTP ngày 25/5/2018) do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục Trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Hải Dương


Đoàn kiểm tra đã dành thời gian 01 ngày làm việc kiểm tra xác suất trực tiếp 40/88 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017. Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót trong quá trình lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.jpg

Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt đầy đủ, xác thực thực trạng tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; làm rõ những ưu, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc trong nội dung các quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập; Qua đó, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của tỉnh Hải Dương với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo.jpg

Sau khi nghe báo cáo và giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc chuẩn bị về hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra cũng như sự có mặt, tham gia đầy đủ của các thành viên dự họp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; đánh giá công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, kết quả thực hiện công tác này tại tỉnh Hải Dương cho thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế nhất định, cần tiếp tục triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn để đẩy mạnh hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hải Dương và sẽ tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh cám ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra để tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

Phòng Quản lý XLVPHC và TDTHPL – Sở Tư pháp.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: