SharePoint
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cấp huyện

   Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Nhằm tiếp tục triển khai thi hành Luật trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố, sau hội nghị giành cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, từ ngày 31 tháng 7 năm 2018 Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

THKM (2).jpg

   Thành phần tham gia hội nghị tập huấn gồm: Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công chức  phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Đại diện các cơ quan Thuế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và lãnh đạo, công chức chuyên môn cấp xã.

THTK (2).jpg

   Tại các hội nghị đại biểu được giới thiệu tổng quan về quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; điểm mới, những nội dung quan trọng của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các bước tiến hành giải quyết một vụ việc yêu cầu bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm giải quyết yêu cầu bồi thường.

   Cho đến nay Sở Tư pháp đã phối hợp và cơ bản hoàn thành Kế hoạch tổ chức 12 Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại các đơn vị cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: