SharePoint
TƯ PHÁP HẢI DƯƠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Tư pháp Hải Dương không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trong suốt chặng đường đã qua, Tư pháp Hải Dương luôn bám sát nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, HĐND, UBND tỉnh giao, thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của ngành tại địa phương và đã đạt được những kết quả nổi bật

bo-truong-tu-phap-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-hai-duong-1-081552.jpg

Ngay sau khi Bộ Tư pháp được tái lập năm 1981, ngày 04 tháng 02 năm 1982 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hảnh Quyết định số 01/TC về việc thành lập hệ thống tư pháp 3 cấp, Sở Tư pháp tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) được thành lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Pháp chế được thống nhất vào Sở Tư pháp) do đồng chí Vũ Hoan làm Giám đốc. Lúc mới thành lập, biên chế của Sở Tư pháp chỉ có 5 cán bộ, đến tháng 12/1982 Sở Tư pháp thành lập 6 phòng chuyên môn với tổng số 15 cán bộ. Đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp hầu hết chưa được đào tạo về chính trị, quản lý nhà nước, trong số 15 cán bộ chỉ có 6 người có trình độ đại học còn lại là cao đẳng và trung cấp. Đối với cấp huyện và cấp xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban nhân dân cùng cấp đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của tư pháp cấp trên. Với việc thành lập hệ thống Tư pháp 3 cấp, đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ: quản lý thống nhất việc ban hành văn bản pháp quy; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý... trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Tư pháp Hải Dương không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Tổ chức của ngành tại địa phương từng bước được quan tâm, Sở Tư pháp hiện nay có 7 phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 90 công chức, viên chức và người lao động (65 công chức, viên chức, 25 hợp đồng lao động). Trong đó, 16 công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ, 45 công chức, viên chức có trình độ đại học và 4 viên chức có trình độ cao đẳng). Tư pháp cấp huyện hiện có 36 công chức; trong đó, 6 công chức có trình độ thạc sĩ, 30 công chức có trình độ đại học. Cấp xã hiện có 353 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, trong đó 287 người có trình độ từ trung cấp luật trở lên, 66 công chức có trình độ từ trung cấp khác trở lên. Vị trí, vai trò của công tác tư pháp ngày càng được khẳng định, công tác tư pháp ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu về mọi mặt của đời sống xã hội, đã và đang góp phần không nhỏ vào thực hiện chủ trương, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về ổn định trật tự xã hội và thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Anh so ket 6 thang 2018.jpg

Trong suốt chặng đường đã qua, Tư pháp Hải Dương luôn bám sát nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, HĐND, UBND tỉnh giao, thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của ngành tại địa phương và đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

1. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL có bước tiến mới đảm bảo về tiến độ, chất lượng. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc đánh giá tác động văn bản QPPL đối với đời sống xã hội, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được tăng cường mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hàng năm, cơ quan tư pháp các cấp tiến hành kiểm tra hàng chục nghìn văn bản, phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Hướng về cơ sở nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tư pháp đã và đang được Tư pháp Hải Dương thực hiện có hiệu quả. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được chú trọng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành ý thức, thói quen "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiều văn bản pháp luật mới đã thực sự đi vào cuộc sống. Tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn đã và đang pháp huy là kênh tuyên truyền quan trọng tại địa phương, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 265 tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, mỗi năm phục vụ hàng ngàn lượt người đọc. Hoạt động hòa giải cơ sở không ngừng được đẩy mạnh tăng cường, hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 1541 tổ hòa giải với 10.364  hòa giải viên, trung bình hàng năm hòa giải thành trên 2300 vụ việc. Kết quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong giải quyết trực tiếp các tranh chấp tại cơ sở, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Đội ngũ công chức tư pháp huyện, thị xã, thành phố, công chức tư pháp – hộ tịch phường, xã, thị trấn tích cực trong việc đảm bảo thực hiện quyền đăng ký hộ tịch của công dân từ khi sinh ra đến khi mất đi như: đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, đăng ký giám hộ....

3. Thực hiện Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi, bổ sung năm 2017, công tác trợ giúp pháp lý có bước chuyển biến căn bản, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Hoạt động trợ giúp pháp lý tập trung thực hiện theo 3 hình thức gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng. 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm thực hiện tham gia tố tụng 152 việc, tư vấn pháp luật 300 việc và đại diện ngoài tố tụng 10 việc. 

4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ mới, quan trọng của ngành, đã và đang được Sở Tư pháp thực hiện quyết liệt trong nhiều năm qua. Thông qua hoạt động kiểm tra, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nề nếp, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý đúng quy định pháp luật, nhiều vụ việc xử lý vi phạm được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chỉ tính riêng năm 2017, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại 11 cơ quan, đơn vị và địa phương với tổng số trên 25 ngàn hồ sơ được kiểm tra.

5. Hệ thống tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản....phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Hiện  toàn tỉnh có 17 tổ chức hành nghề công chứng (2 Phòng Công chứng và 15 Văn phòng Công chứng) với tổng số 40 công chứng viên. Sự ra đời của các văn phòng công chứng đã tạo môi trường cạnh tranh giữa các tổ chức hành nghề công chứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của nhân dân, tiết kiệm được chi phí cho nhà nước. Hoạt động công chứng đã trở thành dịch vụ công, phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Trung bình hàng năm, các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng, chứng thực trên 118.000 việc, thu phí trên 23 tỷ đồng. Sự phát triển của đội ngũ luật sư về số lượng và chất lượng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Hải Dương hiện có 16 tổ chức hành nghề luật sư (14 văn phòng và và 02 Công ty Luật) với tổng số 45 Luật sư. Các tổ chức giám định tư pháp được củng cố và kiện toàn, hiện có 02 tổ chức Giám định Tư pháp với 19 giám định viên và 26 giám định viên theo vụ việc. Hàng năm, thực hiện trên 1000 việc giám định, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Các tổ chức bán đấu giá tài sản được quan tâm, tạo điều kiện phát triển, hiện trên địa bàn tỉnh có 1 Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản và 10 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với tổng số 22 đấu giá viên. Hàng năm, các tổ chức bán đấu giá đã tổ chức đấu giá thành trên 400 cuộc, thu tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng, số tiền chênh lêch so với giá khởi điểm trên 260 tỷ, nộp ngân sách gần 7 tỷ đồng.

6. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là hoạt động nổi bật trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Ngày 04/7/2016, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1602/QĐ-UBND về triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công ty bưu chính Viettel Hải Dương tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả lý lịch tư pháp qua bưu chính Viettel và đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hải Dương về cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện và trả kết quả lý lịch tư pháp tại nhà. Việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính giúp tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực công việc đối bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giảm cơ hội phát sinh, ngăn chặn tiêu cực của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính công phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của tư pháp 3 cấp, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử là mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống văn bản quản lý điều hành trong hoạt động của đơn vị. Xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch, chứng thực; phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cùng với những phấn đấu, nỗ lực của nhiều thế hệ công chức, viên chức, Tư pháp Hải Dương đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong quá trình hội nhập và phát triển. Trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, Bộ Tư pháp và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng thưởng những danh hiệu khen thưởng cao quý. Đặc biệt, Ngành Tư pháp Hải Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba (năm 1988), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1995). Huân chương lao động hạng nhất (năm 2010). Từ năm 2011 đến năm 2017, ba lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và hai lần Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc  Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích của Tư pháp Hải Dương trong suốt 36 năm xây dựng, phát triển đã và đang có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phạm Thị Thúy

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: