SharePoint
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

   Thực hiện Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 01/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2014-2018. Sáng ngày 02/10/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống hoá văn bản phục vụ hệ thống hoá văn bản kỳ 2014- 2018 cho các đối tượng là thành viên của Tổ công tác triển khai thực hiện hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 theo Quyết định số 3048/QĐ- UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh; Chánh văn phòng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chánh văn phòng HĐND-UBND và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Tap huan.jpg

   Hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước. Chính vì vậy, việc tổ chức  bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hệ thống hóa văn bản QPPL là hết sức cần thiết.

   Tại Hội nghị tập huấn này, các báo cáo viên đã trình bày, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để các vị đại biểu phản ánh, đóng góp những giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản./.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: