SharePoint
Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2018

      Chiều ngày 12/6/2018, Khối Thi đua Nội chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

      6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong Khối và sự hưởng ứng tự giác, tích cực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan đơn vị. Với chủ đề " Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" các cơ quan, đơn vị, trong Khối đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với nội dung thiết thực, cụ thể sát với nhiệm vụ chung của Khối và nhiệm vụ của từng ngành. Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"'; "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào " Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" đã thu hút đông đảo tập thể, cá nhân trong ngành tham gia, hưởng ứng với nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.


      Với những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, Khối Thi đua Nội chính đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tổ chức phát động các đợt thi đua hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; 72 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2018) và các ngày truyền thống của từng ngành; Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hoá, toàn diện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Khối, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nội dung giao ước thi đua của Khối đề ra…

                                                                                                                                                                             (Nguồn: haiduong.gov.vn)

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: