SharePoint
Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

      Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian qua việc xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan tham mưu, soạn thảo triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc tuân thủ về trình tự, thủ tục, đặc biệt là việc gửi hồ sơ thẩm định chưa được thống nhất, còn nhiều bất cập.

      Để đảm bảo chất lượng, thời hạn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, ngày 25 tháng 5 năm 2018 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 632/STP-XD&KTVB về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật gửi các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: