SharePoint
Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký lại khai sinh (cho Phòng Tư pháp huyện Kinh Môn)

   Ngày 12 tháng 6 năm 2018​ Sở Tư pháp ban hành Công văn số 718/STP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký lại khai sinh cho người thiếu thông tin về cha mẹ (nội dung Công văn).

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: