SharePoint
Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
Hướng dẫn nghiệp vụ cải chính hộ tịch (cho Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện)

​Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 826/STP-HCTP hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch đối với bản chính Giấy khai sinh đã bị sửa chữa (nội dung Công văn).

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: