SharePoint
Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ web
Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc", ngày 08 tháng 6 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ký ban hành Kế hoạch số 1879/KH-UBND.

   Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch trực tuyến; hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh, có khả năng kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm tối đa lợi ích của người dân về thông tin hộ tịch.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: