Họ và tên:Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ:
Ngày hỏi:1/18/2022 2:41:23 PM
Tiêu đề:giấy yêu cầu cấp lý lịch tư pháp
Lĩnh vực:Lý lịch tư pháp
Nội dung câu hỏi: e muốn hỏi giấy yêu cầu cấp lý lịch tư pháp có thể tự in trên mạng hay phải tới sở tư pháp để xin ạ?và sau khi hoàn thành hồ sơ là nộp tại hành chính công của tỉnh ạ hay nộp tại sở tư pháp?
Câu trả lời: Bạn cỏ thể tự in trên mạng về sử dụng. Nếu cá nhân trực tiếp làm thì in mẫu này (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP); trong trường hợp ủy quyền thì in mẫu này (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Sau khi hoàn thành hồ sơ thì nộp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Bạn có thể trực tiếp nộp tại Trung tâm hành chính công hoặc có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện đến Trung tâm hành chính công của tỉnh bạn nhé.
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH