Họ và tên:
Địa chỉ:
Ngày hỏi:1/4/2022 8:15:40 AM
Tiêu đề:Địa điểm công chứng hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực:Công chứng
Nội dung câu hỏi: Tôi có người nhà đang bị tạm giam nên không thể đến tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng mua bán nhà ở. Vậy, người nhà tôi phải làm thế nào?
Câu trả lời: Điều 44 Luật Công chứng về địa điểm công chứng quy định như sau:
“1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng”.
Căn cứ quy định nêu trên thì người nhà bạn có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán nhà ở ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH