Họ và tên:Hoàng Thị Mai Hoa
Địa chỉ:
Ngày hỏi:5/24/2021 2:10:28 PM
Tiêu đề:trả kết quả lý lịch tư pháp
Lĩnh vực:Lý lịch tư pháp
Nội dung câu hỏi: xin chào tôi làm hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp vào ngày 22/1/2021. Theo quy định thời gian trả kết quả là không quá 10 ngày, từ hôm làm hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp đến nay đã hơn 10 ngày nhưng tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Vậy tôi xin hỏi thời gian trả kết quả lý lịch tư pháp của tôi là bao giờ và tôi phải đến đâu để nhận lý lịch tư pháp xin cảm ơn!
Câu trả lời:
Thời hạn trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.  
 
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH