Họ và tên:Hoàng Thị Hoan
Địa chỉ:
Ngày hỏi:7/2/2019 4:15:46 PM
Tiêu đề:Mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã, thôn, khu dân
Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Nội dung câu hỏi: Đề nghị cho biết hiện nay mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương được thực hiện như thế nào?
Câu trả lời:
Theo quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương thì: mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương bao gồm:
- Chi đảm bảo thực hiện Cuộc vận động ở cấp xã: 20.000.000đồng/năm/xã;
- Chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động và các phong trào được phát động ở thôn, khu dân cư. Trong đó: Thôn, khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/thôn (hoặc khu dân cư); Thôn, khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân so với định mức này thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/thôn (hoặc khu dân cư);
Nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các chế độ hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.
Cũng theo theo quy định tại Quyết định trên, đối tượng áp dụng mức chi này bao gồm: Uỷ ban nhân dân cấp xã; Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư; Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các chi hội, chi đoàn ở thôn, khu dân cư.

Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín