Họ và tên:
Địa chỉ:
Ngày hỏi:1/4/2022 8:20:04 AM
Tiêu đề:Công chứng di chúc
Lĩnh vực:Công chứng
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn công chứng di chúc. Tôi có thể ủy quyền cho con trai tôi yêu cầu công chứng di chúc thay tôi được không?
Câu trả lời: Khoản 1 Điều 56 Luật Công chứng quy định về việc công chứng di chúc như sau: Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.
Căn cứ quy định nêu trên, ông/bà không thể ủy quyền cho con trai yêu cầu công chứng di chúc.
Quay lại
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH