Người phát ngôn
Người phát ngôn của Sở Tư pháp
01/02/2019 12:00:00

Ông Ngô Quang Giáp
Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp
Điện thoại: 02203852188;
Email:ngoquanggiap.tp@haiduong.gov.vn
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH