Thông tin đấu thầu, đầu tư và mua sắm công
Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Xây lắp công trình sửa, ốp trần, tường, lát nền phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp (Phòng số 01) thuộc nhà làm việc 3 tầng của Sở Tư pháp
09/03/2023 12:00:00
Các tin mới hơn
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa, bảo trì 03 phòng làm việc lãnh đạo Sở(27/12/2023)
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa, bảo trì 03 phòng làm việc lãnh đạo Sở(27/12/2023)
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo trì 03 phòng làm việc lãnh đạo Sở(26/12/2023)
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm 05 bộ máy vi tính của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương(25/12/2023)
Quyết định phê duyệt hồ sơ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Sửa chữa, bảo trì 03 phòng làm việc lãnh đạo Sở(25/12/2023)
Các tin cũ hơn
Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025(07/01/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH