Hành chính tư pháp
Bổ sung quy định thời hạn giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp
31/01/2024 02:05:32

Tiếp theo Công văn số 1039/HTQTCT-HT ngày 04/8/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, trên cơ sở thông báo mới nhất của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ngày 12/01/2023 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cập nhật thông tin về thời hạn mẫu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch của Việt Nam.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nuôi con nuôi(28/11/2023)
Danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện(14/11/2023)
Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước(16/10/2023)
Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (16/10/2023)
Ngày 27/09/2023, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 4510/VBHN-BTP về văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 về cơ sở dữ liệu hộ t(05/10/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH