Hành chính tư pháp
Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước
16/10/2023 09:59:46

Nhằm chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí). Ngày 20/10/2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4090/BTP-CCN về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn toàn quốc.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Bộ tiêu chí, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nội dung theo Công văn số 4090/BTP-CCN ngày 20/10/2020 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1927/STP-HC&BTTP ngày 27/10/2022 của Sở Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Phòng Tư pháp tổng hợp, thông tin cho Sở Tư pháp để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp để được hướng dẫn kịp thời.


Các tin mới hơn
Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nuôi con nuôi(28/11/2023)
Danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Thanh Miện(14/11/2023)
Các tin cũ hơn
Triển khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (16/10/2023)
Ngày 27/09/2023, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 4510/VBHN-BTP về văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 về cơ sở dữ liệu hộ t(05/10/2023)
Công văn Sở Tư pháp hướng dẫn giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Pháp (14/08/2023)
Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở(14/08/2023)
Bộ Tư pháp triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh và trích lục khai tử thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính.(10/07/2023)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín