Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
27/10/2021 04:04:47

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đã ban hành Công văn số 854/STP-TTr ngày 05/8/2021 về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương với nội dung cụ thể : Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính ph ( về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính).
Các tin mới hơn
Danh mục văn bản QPPL có nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất của tỉnh Hải Dương(25/11/2021)
Các tin cũ hơn
Thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất(21/10/2021)
Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC(13/07/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(02/07/2021)
Biện pháp xử lý hành chính - Những điểm mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(30/06/2021)
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương 06 tháng đầu năm 2021(30/06/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín