Hành chính tư pháp
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHỨNG THỰC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI, GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI
30/11/2022 11:16:49

Hiện nay, trong thực tế kiểm tra công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh thì cán bộ tư pháp còn nhiều hạn chế trong việc nhận thức và thực hiện chứng thực trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền khiếu nại, giấy ủy quyền khiếu nại. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền khiếu nại, giấy ủy quyền khiếu nại được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 116 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Bên cạnh đó, khoản 1 và khoản 2 Điều 119 của Bộ Luật Dân sự quy định về hình thức của giao dịch dân sự như sau: “1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể… 2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó” và khoản 2 Điều 117 của Bộ Luật này quy định: “Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định”.

Theo các quy định trên, cho thấy Bộ luật Dân sự năm 2015 và pháp luật về chứng thực không quy định cụ thể thủ tục chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể và không buộc phải công chứng, chứng thực. Điều 569 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về trình tự đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, theo đó tùy từng trường hợp, bên ủy quyền phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý, thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền./.

Các tin mới hơn
Hướng dẫn rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa CSDLQGVDC với CSDLHTĐT(06/12/2022)
Một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử(06/12/2022)
Một số quy định của pháp luật về chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được sử dụng ở Việt Nam. (30/11/2022)
Hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực đối với Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung(30/11/2022)
Các tin cũ hơn
Triên khai Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước (27/10/2022)
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH(11/08/2022)
TỔNG KẾT 06 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH(11/08/2022)
Hướng dẫn nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương(11/07/2022)
Tăng cường phối hợp thực hiện việc rà soát, thống kê các trường hợp vướng mắc trong công tác cấp, hủy số định danh cho công dân đăng ký khai sinh(07/06/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín