Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật
Phòng, đơn vị trực thuộc
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
09/08/2019 12:00:00

I. Sơ lược lịch sử, phát triển

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương được thành lập theo Quyết định 1971/QĐ-UBND ngày 03/8/1997 của UBND tỉnh Hải Duơng.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản luôn được Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao và khách hàng, đối tác tín nhiệm. Đặc biệt  mô hình tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản Hải Dương được Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, Trung tâm  đấu giá tài sản trong cả nước đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Hiện nay, Trung tâm có đội ngũ cán bộ, viên chức chất lượng, tinh thông nghiệp vụ; có trụ sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiệp vụ đồng bộ đầy đủ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Với thành tích điển hình và kinh nghiệm trong hoạt động, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh Hải Dương tặng cờ và nhiều Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Riêng đồng chí Giám đốc được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày nay, với xu thế hội nhập và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động bán đấu giá tài sản từng bước tập trung, thống nhất và chuyên nghiệp. Với tinh thần đó, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương đề ra phương châm hoạt động đó là không thoả mãn những thành tích đạt được tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng nhiệm vụ chính trị nhà nước giao; mở rộng hoạt động; phối hợp tốt với các ngành chức năng; tư vấn kịp thời cho khách hàng, đối tác bảo đảm dân chủ, khách quan; bảo đảm phục vụ chất lượng, tín nhiệm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên tham gia.

 II. Cơ cấu tổ chức, biên chế

2.1. Lãnh đạo Trung tâm: 1 Giám đốc; 2 Phó giám đốc

2.2. Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng:

- Hai phòng nghiệp vụ bán đấu giá tài sản 

- Phòng Tài chính – tổng hợp

 

III. Chức năng, nhiệm vụ

 

1. Về vị trí, chức năng

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động trực thuộc Sở Tư pháp; thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tư pháp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá, bao gồm:

- Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tài sản thanh lý, tài sản không có nhu cầu sử dụng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;

- Tài sản tồn đọng trong kho ngoại quan, cảng biển, cảng hàng không, bưu điện... được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá.

- Các loại tài sản nhà nước khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá;

- Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá ( tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng thượng mại ) và các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định pháp luật.

2.4. Thực hiện điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản theo hợp đồng với Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện theo quy định pháp luật; tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2.5. Tổ chức thu phí và tiền dịch vụ trong hoạt động bán đấu giá của Trung tâm theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

2.6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Trung tâm với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo quy định.

2.7. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

2.8 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tư pháp hoặc ủy ban nhân dân tỉnh giao.

IV. Địa chỉ: Số 7/109 phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

 Điện thoại: 0320. 3845363; Email: daugiahaiduong@gmail.com

Lãnh đạo Trung tâm

* Giám đốc Trung tâm:

Ông Hoàng Văn Sơn

Điện thoại: Cơ quan: 0220.3850601

                  Di động: 0912.194.242

* Phó Giám đốc Trung tâm:

Bà: Lê Thị Mai Hương

Điện thoại: Cơ quan: 0220.3837.534 

                  Di động:  0983.363.298

 
* Phó Giám đốc Trung tâm:
Ông: Nguyễn Công Thập
Số điện thoại: 0912.2424040
Email: nguyencongthap@haiduong.gov.vn
 


 
 
Các tin mới hơn
Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật(02/05/2021)
Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp(02/05/2021)
Văn phòng Sở Tư pháp (14/08/2019)
Thanh tra Sở Tư pháp(13/08/2019)
Phòng Công chứng số 1(11/08/2019)
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín