Hành chính tư pháp
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến
14/02/2022 03:33:04

Ngày 04/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến; gồm 15 Điều và ban hành kèm theo 02 phụ lục.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022 (Có văn bản kèm theo./.)


TT 012022 Bo Tu phap HDTH NDD/2020/NĐ-CP
Các tin mới hơn
Triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp “quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký(10/03/2022)
Những trường hợp được xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân(04/03/2022)
Hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế(04/03/2022)
Các tin cũ hơn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam(10/02/2022)
Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ Đăng ký khai sinh trên phần mềm Một cửa điện tử kết nối đồng bộ với phần mềm Quản lý Hộ Tịch của bộ Tư Pháp(10/02/2022)
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH(25/01/2022)
Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch và sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực(18/01/2022)
Hướng dẫn về cải chính quê quán trong giấy tờ hộ tịch; Căn cứ cải chính, điều chỉnh trong trường hợp thông tin trong Giấy tờ hộ tịch và Sổ Hộ tịch có sự sai lệnh, không trùng khớp để thống nhất thông tin trong các loại giấy tờ tùy thân(17/01/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín