Hành chính tư pháp
Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Kế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020
01/04/2020 12:00:00

Thực hiện hai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương: Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020, ngày 01 tháng 4 năm 2020 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 393/STP-HCTP yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các hoạt động, như:- Đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ bảo đảm việc đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em và thu thập số liệu, chấm điểm tiêu chí số 2 quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em là người bị buộc tội, bị hại trong vụ án hình sự, trẻ em là đương sự trong vụ việc dân sự.

- Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh, vận động đăng ký khai sinh và thực hiện việc thu thập số liệu, chấm điểm xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Các tin mới hơn
Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016(18/01/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ(18/12/2020)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(02/11/2020)
Ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam(13/10/2020)
Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(17/08/2020)
Các tin cũ hơn
Tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam(18/03/2020)
Sở Tư pháp yêu cầu các sở, ngành cử công chức làm đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà nước(12/03/2020)
Từ ngày 01/01/2020: Chính thức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương(17/12/2019)
Sở Tư pháp hướng dẫn việc chuyển giao sổ hộ tịch của 5 xã sáp nhập về thành phố Hải Dương(20/11/2019)
Từ ngày 17/10/2019: Chính thức kết nối liên thông dữ liệu khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương(17/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín