Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
Tham gia ý kiến vào dự thảo VBQPPL
17/08/2021 12:00:00

         Thực hiện Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Công văn số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND năm 2021, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định).

Để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định theo quy định, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định (gửi kèm dưới đây) gửi về địa chỉ email: botrotphd@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại đây trước ngày 18/9/2021.

Dự thảo: 
Các tin mới hơn
Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy chế phối hợp QLNN về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/08/2022)
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp(22/02/2022)
Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019; Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương(01/12/2021)
Các tin cũ hơn
Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương(03/05/2021)
Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/11/2020)
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025(14/09/2020)
Lấy ý kiến tham gia đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/05/2020)
Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã(15/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín