Phổ biến và giáo dục pháp luật
Kế hoạch tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20022
12/09/2022 10:45:13


Thực hiện Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch 116/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

* Mục đích của đợt tập huấn: Tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và những người có liên quan đến hoạt động xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật, từng bước góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

* Nội dung của tập huấn: Truyền đạt kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc chấm điểm 05 tiêu chí tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí; Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

* Đối tượng tập huấn: Thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chức danh: Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới; Trưởng công an; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức Văn phòng - Thống kê.

* Thời gian, địa điểm: Thời gian: 01ngày/01 huyện, thành phố, thị xã; dự kiến bắt đầu từ trung tuần tháng 9 năm 2022. Địa điểm: Do UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí.

Các tin mới hơn
Hải Dương triển khai xây dựng thí điểm mô hình điển hình về phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2023(29/03/2023)
Hội nghị của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp lấy ý kiến vào dự thảo Luật đất đai(01/03/2023)
Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(23/02/2023)
Triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023(17/02/2023)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023(14/02/2023)
Các tin cũ hơn
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022(12/09/2022)
Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022(23/08/2022)
Kết thúc đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Hoà giải ở cơ sở năm 2022(08/07/2022)
Danh mục văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022(08/07/2022)
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hải Dương(08/07/2022)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín