Bổ trợ tư pháp
Thông báo kết quả phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3
28/11/2019 02:34:37

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4639/BTP-HĐKT về việc Thông báo kết quả phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3. Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đăng tải toàn bộ nội dung Công văn và Danh sách kết quả kèm theo để các thí sinh biết.
Các tin mới hơn
Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2020(07/07/2020)
Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp(12/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp(11/06/2020)
Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.(18/05/2020)
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư cập nhật tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(14/05/2020)
Các tin cũ hơn
Kết quả công tác Bổ trợ Tư pháp năm 2019(26/11/2019)
Gỡ điểm nghẽn trong công tác Giám định tư pháp(20/11/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Hải Dương cập nhật tháng 11 năm 2019(07/11/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
THƯ VIỆN ẢNH
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương